info@cdor.rs

O nama

Centar za demokratsku orijentaciju

Centar za demokratsku orjentaciju (CDOR) je udruženje nastalo na entuzijazmu studenata osnovnih i postdiplomskih studija, pripadnika slobodnih profesija, medijskog sektora, te odgovornih pojedinaca iz različitih oblasti koji u društvenom aktivizmu ne vide samo građansku dužnost, već i privilegiju čoveka kao političkog bića.

Viđenje koje društveni aktivizam podvodi, sa jedne strane, pod dužnost, a sa druge pod privilegiju, počiva na korelaciji njenih osnovnih determinanti: društveno – političke zajednice i građanina.

Svesni smo da društveni procesi nisu determinisani, kao i da kvalitet i sam opstanak ovakve ravnoteže u društvu zavisi od odnosa snaga u njemu. Borbeni i odlučni, spremni smo da stanemo na istorijski tas koji će garantovati prevagu naših, kako urođenih, tako i društvenom borbom omogućenih prava i obaveza.

Znamo da udruživanje mladih ljudi po pravilu sa sobom nosi grupisanje ideja i energije, i da je adresat korisnosti društveno-politička zajednica u celini, kao opšte dobro, i zato verujemo da se stubovi na kojima ona počiva kontinuirano moraju čuvati i unapređivati.

Ti stubovi se ogledaju u :

– vladavini prava
– kulturi dijaloga
– političkoj toleranciji
– unapređenju demokratije
– kreiranju javnih politika
– međunarodnoj saradnji.

U našem javnom delovanju insistiraćemo na ovim vrednostima, kao i na konstantnoj aktivizaciji svih građana, prevashodno mladih ljudi.

Samo takvo delovanje je garant konkurentne i kvalitetne zajednice, a to je ne samo naš ideal, već praktična potreba celog društva.