info@cdor.rs

Учешће Центра за демократаску оријентацију у пројекту „Није ОК – препознај, пријави, победи корупцију“

Centar za demokratsku orijentaciju

Учешће Центра за демократаску оријентацију у пројекту „Није ОК – препознај, пријави, победи корупцију“


Центар за демократску оријентацију је у сарадњи са организацијом Окулар учествовао у пројекту који је за циљ имао подизање свести о значају борбе против корупције, али и едукацију младих о поступку пријављивања и активне борбе против корупције.

Дана 24. и 25. октобра одржан је први блок едукације на тему борбе против корупције, а на којој су учесници у просторијама удружења Окулар говорили о теоријским поставкама корупције, узроцима корупције и ефектима које она има на друштво. Такође, свим учесницима пројекта указано је на кривична дела која инкриминишу корупцију, а то су: члан 156 КЗ-а – Примање и давање мита у вези са гласањем, члан 368 КЗ-а – Давање мита, члан 369 КЗ-а Примање мита, члан 366 КЗ-а – Трговина утицајем и др.


Дана 14. и 15. новембра одржан је други блок едукације на тему борбе против корупције, на којој су учесници путем ZOOM платформе говорили о основним постулатима кривичног поступка, а одржана је и радионица на тему писања кривичне пријаве, као и писања блога о одређеним темама које указују на корупцију.


Целокупан пројекат реализован је на изузетном високом нивоу, вршњачки едукатори били су максимално посвећени раду, а сви учесници пројекта одговорили су у потпуности на задатке који су пред њих постављени. Напред изречене тврдње апсолутно потврђују и евалуације које су учесници попуњавали након завршених тренинга, али и чињеница да је пројекат био изузетно посећен, те да је број учесника био изнад очекивања и планова.