info@cdor.rs

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Centar za demokratsku orijentaciju

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

PODRŠKA SUDIJAMA U NEZAVISNOM VRŠENJU SUDIJSKE FUNKCIJE.

CDOR kao organizacija trajno opredeljena za unapređenje demokratskih vrednosti i principa u društvu, ovim putem daje podršku sudijama svih sudova u Srbiji u vršenju nezavisne sudijske funkcije.

Odredbom člana 149. Ustava Republike Srbije jasno je propisano da je sudija u vršenju sudijske funkcije nezavisan i potčinjen samo Ustavu i zakonu, te da je svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije zabranjen.

Svako uplitanje i pokušaj uticaja na donošenje presuda, kako od strane medija, tako i od političkih aktera, u direktnom je sukobu sa Ustavom, koji takođe odredbom člana 145. propisuje da sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud, u zakonom propisanom postupku.

Sledom navedenog CDOR osuđuje svaki pokušaj uticaja i medijskog linča na sudije, kao i degradiranje sudijske funkcije.